pátek 11. listopadu 2005

Litera Scripta Manet


LITERA SCRIPTA MANET
(Napsané zůstává)

EXTRACTUM AB ORIGINALI
(Vytaženo z originálu 12.7.2o13)

O VITAE, PHILOSOPHIA, DUX
(Filozofie majáku našeho života)

IDIOS KOSMOS
(Vlastní svět)

To co se dělo a bylo sepsáno 
v mé hlavě toho dne
je snad slovem původním,
ale možná plagiátem nevědomým,
působícím podvědomím vědomostí
života mého i jiných.


Všechno je jinak!“
(Někdy v roce 1981)

Važme si přátel a své ženy,
měli by nám vydržet po celý život.“
(18.12.1987)

Snad jen v tom co nepoznáme,
je vše co bychom tam chtěli mít.“
(31.8.1996)

Za vším hledej sebe,
protože sami jsme svým osudem.“
(1.9.1996)

Láska a lidská hloupost je z chyb nepoučitelná.“
(8.9.1996)

Je snadné se netrápit, když není pro koho,
ale není většího trápení, když nemáme nikoho.“
(8.9.1996)

Nejdříve musíme věřit, potom za tím jít,
nikdy nepochybovat a ono to vyjde.
Nedokážeme-li to, pak jsme o to nikdy opravdu nestáli.“
(19.9.1996)

Dokud žiješ hledej cestu.
Protože se život stále vyvíjí, tak asi někam vede.
Je lepší jít a padnout na cestě,
než padnout na kolena a čekat.“
(19.9.1996)

Smrt blízkých bolí,
ale nedokáží nás někdy ranit více ti živí?“
(19.9.1996)

Ženy mají rády svou jistotu,
ale stojíme jim vůbec za to,
když nás nechávají v neustálé nejistotě?“
(2o.9.1996)

Rozdávej lásku a získáš ji.
Vyžaduj lásku a ztratíš ji!“
(2o.9.1996)

Jedině žena dokáže odzbrojit i ty nejsilnější muže.“
(2o.9.1996)

Nejvíce postrádáme to, co jsme nikdy neměli.“
(2o.9.1996)

V lásce se řiď citem a ne rozumem.
Láska nemá logiku, nebo ji ještě neznáme.“
(2o.9.1996)

Kdo hledá, má naději, že najde.
Kdo má naději, má smysl života.
Kdo má smysl života, ten žije.
Tak nač umírat,
proč nežít věčně?“
(2o.9.1996)

Smrti se bojí jen ten, kdo má co ztratit.“
(22.9.1996)

Čím více poznání, tím více otázek.“
(22.9.1996)

Asi největší hodnotou lidí je myšlení,
asi největším přáním lidí je poznání,
asi největším vztahem lidí je přátelství,
asi největším štěstím lidí je láska,
asi největší touhou lidí je sex,
asi největším darem lidí je dítě,
asi největším uměním lidí je hudba,
asi největší potřebou lidí je jídlo,
asi největším omylem lidí je hromadění majetku,
asi největší chybou lidí je vražda,
asi největším trestem lidí je osamělost.“
(22.9.1996)

Mrtví nestárnou!“
(22.9.1996)

Teprve s novým vztahem si uvědomujeme
pravou hodnotu, nebo pošetilost
vztahů předchozích.“
(23.9.1996)

Na první a nenaplněné lásky se nezapomíná.“
(23.9.1996)

Nečekejme od života víc,
než to co do něj sami vložíme.“
(1.1o.1996)

Život je sinusoida,
kdy nemůžeme být pořád dole,
ale ani nahoře!“
(6.1o.1996)

Láska je kladná energie.
Není divu, že se protipóly přitahují.“
(6.1o.1996)

Muži všechno dělají kvůli ženám,
a ony to moc dobře vědí.
A proč ne?
Vždyť bez žen nejsme nic.“
(6.1o.1996)

Naše nesmrtelnost je v našich činech
a dětech.“
(6.1o.1996)

Lásku sexem nenahradíš!“
(6.1o.1996)

Není činu bez důvodu,
jen bláznům to ještě neřekli.“
(7.1o.1996)

Láska se chová jako oheň.
Může znenadání vzplanout i vyhasnout,
hřeje a způsobí i bolest,
někdy nás nutí k zamyšlení i k pláči,
je spojována s červenou barvou
a bez neustálého vyživování zanikne.“
(7.1o.1996)

Stydět se znamená mít strach.
Mít strach znamená bát se.
Bát se znamená nerozhodnost.
Nerozhodnost znamená pomalost.
Pomalost znamená slabost.
Slabost potřebuje pomoc!
Nestyďte se pomáhat slabším!“
(9.1o.1996)

Všechno má svou cenu,
jenž je přímo úměrná radosti,
kterou je schopna vyvolat.“
(9.1o.1996)

Nesmrtelnost získáme,
když se zapíšeme výjimečným činem do našich dějin.
Dost často na to historikové přijdou, až po naší smrti.
Nemůže to být posmrtný život?“
(12.1o.1996)

Nelze uvěznit blázna,
leda, že chytíme jeho duši.“
(12.1o.1996)

První láska bude vždy jen jedna,
ale nemusíme ji prožít,
hned s prvním vztahem.“
(12.1o.1996)

Přátele si nemůžeme vybírat,
to oni si nás sami zvolí.“
(2o.1o.1996)

I volný pád se může na okamžik zdát letem.“
(2o.1o.1996)

Ženu nezískáš, když o to sama nestojí.“
(8.11.1996)

Hodnoty života narůstají s životními ztrátami.“
(15.11.1996)

Kdo trpěl, ví svoje,
kdo přestál bolest, již klidně umírá.“
(15.11.1996)

Jenom slepci, hlupáci a zamilovaní nevidí překážky.
Slepci si příště dají pozor.“
(31.12.1996)

Pravá hodnota člověka je v jeho srdci a citu.
Tělo je jenom ochranný obal srdce a duše.
Pozor, na světě je plno pěkných,
leč prázdných krabic.“
(1.1.1997)

Inteligentní lidé bývají osamělí.
Osamělí lidé bývají samostatní.
Samostatní lidé bývají cílevědomí.
Cílevědomí lidé bývají úspěšní.
Úspěšní lidé bývají sebejistí.
Sebejistí lidé bývají sobečtí.
Sobečtí lidé bývají cyničtí.
Cyničtí lidé bývají neoblomní.
Neoblomní lidé bývají tvrdí.
Tvrdí lidé bývají bezcitní.
Bezcitní lidé jsou bez srdce.
To snad nemůže být ani pravda.
Vždyť bez srdce se nedá žít.“
(2.1.1997)

Láska a víra nepomáhá tam,
kde sobectví převyšuje lidskost.“
(4.1.1997)

Někdo je filozofem, když na to má,
někdo je filozofem, i když na to nemá,
někdo je filozofem, když ho život donutí.“
(4.1.1997)

Někdy se bojíme, aby se nám nesmáli
a proto se pokoušíme říct pravdu vtipem.“
(25.1.1997)

Je snadné být první, když závodíte sami.
Ale zkuste být poslední.“
(27.5.1997)

Optimisté vidí všechno bíle.
Pesimisté vidí všechno černě.
Oportunisté vidí všechno černobíle.
Altruisté vidí všechno šedě.
Nihilisté nevidí nic.“
(28.5.1997)

Poznej své přátele,
poznej své nepřátele,
pak možná poznáš sebe.“
(4.6.1997)

INZERCE:
Vyměním svědomí, bezmocnost
a samotu za PEKLO.
ZNAČKA:
Rád doplatím!“
(4.6.1997)

Možná proto, že o nás nikdo nestojí,
stojíme my o ty druhé.
Stojí nám to vůbec za to?“
(4.6.1997)

Nelžeme někdy zatajením pravdy?“
(4.6.1997)

ROVNICE:
Být Svůj = Být Tvůj
Být Tvůj = Být Oni
Být Oni = Být My
Být My = Být Vy“
(4.6.1997)

Kdo chce vidět neslyší.“
(8.6.1997)

Všechno na světě se dá obejít,
jenom musíme občas kličkovat,
aby nás to nepřivedlo nazpět.
Vždyť i na Sever se dá jít přes Jih.“
(11.6.1997)

Nacházeje se v přítomnosti sníme o budoucnosti
a nejraději bychom žili v minulosti.“
(12.6.1997)

Pomyslete si:
Myslíc si, že myslíme nevymyslíme
co tím myslely jiní, když si vymyslely nás.
Myslíte, že je to nesmyslné“
Přemýšlejte!“
(12.6.1997)

Nelze utéct před smrtí,
vlastním stínem
a špatným svědomím.“
(12.6.1997)

Hledej sebe vedle tebe
a nejspíš najdeš jeho.“
(16.6.1997)

Když už jsi se narodil kvůli jiným,
snaž se žít pro jiné
a neumírej kvůli jiným.“
(17.6.1997)

Když lásku získáme svým krásným tělem,
duchem si ji můžeme ještě udržet.
Když lásku odradíme svým duchem,
ani krásné tělo nám ji nepomůže získat.“
(17.6.1997)

Hodit vše za hlavu,
nedá nám námahu,
ale mít tu odvahu.“
(17.6.1997)

Někdy se mi zdá,
že nemůžu spát mám-li inspiraci.
Inspiraci mám jsem-li zamilován.
Jsem-li zamilován nemůžu spát.
Lásko vzbuď mě
a nech mě spát.“
(17.6.1997)

Mnozí lidé udělají vše,
aby získali lásku jiných,
ale už nedělají nic,
aby si ji udrželi.“
(17.6.1997)

Neplačte pro smrt,
stejně ji nikdo nemá rád.“
(17.6.1997)

Znalostmi poznáme neznalosti.“
(17.6.1997)

Nemysli na sebe, mysli na jiné,
nemysli za jiné, mysli s jinými,
nemysli pro sebe, mysli za sebe,
nemysli nesmysly.“
(17.6.1997)

Nenaplněná láska bývá trvalá.“
(17.6.1997)

Bojím se, že nic není věčné,
že veškerý život je jen dědičná, nevyléčitelná
a smrtelná nemoc.“
(2o.6.1997)

Spánek je vždy silnější než ty
a přesto ho mají všichni rádi.“
(2o.6.1997)

Asi jsem se mýlil, když jsem se domníval,
že neopětovaná láska může bolet jenom jedno srdce.“
(2o.6.1997)

Žal, který jsme si způsobili sami nerozpustí ani čas.“
(2o.6.1997)

Věřím tomu na co přijdu,
když jsem sám a je mi zle.
Přeci bych sám sobě nelhal.“
(2o.6.1997)

Někdo má víru, někdo jen sen;
čím liší se od sebe,
kdo z nich je spokojen.
Zhroutí-li se víra,
pak o nové můžeme snít,
zhroutí-li se sny,
kam pro nové zas jít.
Možná, že o víře,
můžeme pak začít snít.“
(2o.6.1997)

Sen o víře je přímo úměrný víře v sny.“
(2o.6.1997)

Z minulosti se pouč,
z přítomnosti se raduj
a v budoucnost doufej.“
(3.7.1997)

Ke každému srdci existuje klíč k jeho otevření.
Jde jenom o způsob uzamčení.
Některé je trvale otevřeno všem;
některé otevřeš více klíči;
některé lze otevřít jen jednou;
některé otevřeš jedině násilím;
některé, ale neotevřeš nikdy
pokud jsou uzamčeny klíčem zevnitř.“
(9.7.1997)

Slova mohou:
potěšit, poradit, povznést,
pobavit, pochválit, pohladit,
podtrhnout, povýšit, pobídnout,
podnítit, podivit, poučit,
popisovat, pozvat, popřát,
posvětit;
Slova můžou:
pomluvit, ponížit, poděsit,
postrašit, poškodit, poblouznit,
pochlebovat, pochybovat, podezírat,
podmiňovat, poroučet, pokárat,
pohrozit, podrazit, poranit.“
(12.7.1997)

Někdy chceme a neděláme pro to nic;
někdy nechceme a děláme pro to všechno;
někdy to nejde ač chceme sebevíc;
někdy se nám dostane toho co nechceme.“
(12.7.1997)

Ten kdo chce, ten taky může.
Ten kdo může, někdy taky nechce.
Ten kdo nechce, ten taky nemůže.
Ten kdo nemůže, někdy taky chce.
Ten kdo musí, ten taky nechce.
Ten kdo nemusí, někdy taky chce.“
(2o.7.1997)

Pokusit se o nemožné je možné,
nepokusit se o možné je nemožné.“
(2o.7.1997)

Chce to hodně odvahy začít znovu žít,
když o všechno přijdeme.
Mnohem těžší je pak vzdát se všeho dobrovolně
a znovu začít žít.“
(5.8.1997)

Přestože lásku nemůžeme nikdy vlastnit,
dobrovolně se jí nikdy nechceme vzdát.“
(5.8.1997)

Někdy mám ten pocit,
že dobří lidé umírají předčasně.
Třeba od nás odcházejí proto,
aby začali konečně žít.“
(19.9.1997)

Při čtení knih, myšlení, učení, soudech
a v lásce by se nemělo spěchat.“
(2o.9.1997)

Protože si vážím Tebe,
nevzdám se své víry, když mě hněte,
už jen proto, abych si dál vážil sebe.“
(2o.9.1997)

Když pochopíš zvířata, poznáš vlastně i lidi.
Platí ovšem, že lidé se chovají, jako zvířata,
nežli zvířata, jako lidi.“
(7.1o.1997)

Prý, že je všechno na prodej
a je to jen otázka peněz.
Ale zkuste si koupit něco, co nikomu nepatří,
či to co nestojí ani za zlámanou grešli
a nechce to nikdo ani zadarmo.“
(21.1o.1997)

Jednoduchá konstrukce v technice
je dost často považována za geniální.
Naopak je tomu u lidí, kde jejich jednoduchost
genialitu spíše vylučuje.“
(28.11.1997)

Většina událostí má tak jednoduchou příčinu,
že ji prostě nejsme schopni pochopit a uznat.
Dále kombinujeme, hledáme nové souvislosti
a možné vysvětlení.“
(28.11.1997)

Někdy nám samota umožní poznání,
které nepochopené ostatními
jenom zvětšuje naše osamění.“
(7.12.1997)

Samota z lidí dělá zvířata, blázny, nebo filozofy.“
(7.12.1997)

Mnohem těžší je pro mne tě nemilovat,
nežli tě nemoci milovat.“
(1o.12.1997)

Nechci citům poroučet;
chci je jenom probouzet.“
(1o.12.1997)

Když máš pro koho, jako bys žil dvakrát,
když máš děti, jako bys žil pořád,
když nemáš nikoho, jako bys nežil.“
(1o.12.1997)

Kdo nemá kam, těžko se vrací
a spíš ho to táhne tam, kde mu bylo dobře,
nebo si myslí, že by mu tam bylo lépe.“
(25.12.1997)

Mám pocit, že celý život jenom něco hledáme.
Snadno se hledá, když nevíme co postrádáme,
to se pak se spokojíme s kdečím.
Hůře se hledá, když víme co jsme ztratili,
či víme co chceme,
a klidu i pokoje nemáme,
dokud to nenalezneme.“
(25.12.1997)

Když jsi sám a nechceš být sám,
tak jenom bydlíš a není to domov.
Tvá duše je pořád na cestě.“
(25.12.1997)

Vrať slepci zrak na jeden den
a bude z toho žít po celý život.
Seber vidícímu zrak na jeden den
a nebude už chtít žít vůbec.“
(25.12.1997)

Umírat se nemá dobrovolně,
předčasně, zbytečně, za trest,
okázale, osaměle
a pomalu.“
(25.12.1997)

Máš-li představu, kdo a co je tvoje štěstí,
už nikdy nebudeš šťastný pokud ho nezískáš.“
(25.12.1997)

Když říkají kamna dřevu, že ho mají rádi,
tak to není kompliment.“
(26.12.1997)

To nejcennější v životě je
najít svou víru i lásku,
založit rodinu a mít děti.
Lásku a víru si nelze koupit,
takže se většina lidí spokojí
jen s rodinou a dětmi bez lásky.“
(26.12.1997)

Samotou se učíme i odpočíváme,
samotou získáváme svobodu,
samotou ztrácíme a stárneme.“
(26.12.1997)

Kdo neunese slávu stává se z něj nafoukanec,
kdo neunese bohatství; stává se z něj snob,
kdo neunese lásku; stává se z něj opuštěný,
kdo neunese tíhu života; stává se z něj mrtvola.“
(26.12.1997)

Každý věří jen svému času.“
(31.12.1997)

Byli, jsou a budou lidé,
kteří jsou, přestože už nejsou,
budou i po té, co nebudeme už ani my,
ale ani ty co budou po nás.
Jsou taky lidé, kteří sice jsou,
ale, jakoby nebyli,
jsouce žijí pro sebe, jakoby nežili.
Nežijte pro sebe,
žijte pro druhé
a možná se přežijete!“
(1.1.1998)

Víme-li koho, co a proč to chceme,
máme tedy velkou motivaci
a zcela určitě to nevzdáme.
Mít motiv je něco, jako mít víru.
Vzdát se víry nelze,
co by nám pak zbylo.“
(1.1.1998)

Možná bychom tak často nevzpomínali na ty druhé,
kdyby si oni občas vzpomněli na nás.“
(1.1.1998)

O co dále vzdáleností,
o to blíže duchem.“
(3.1.1998)

Raději zemřít PRO někoho,
nežli ZA někoho.“
(12.5.1998)

Ač je to k nevíře,
je lépe zemřít ve víře.“
(12.5.1998)

I mlčením někdy mluvíme;
zato řečněním mnohdy nepovíme nic.“
(2o.5.1998)

Na pořádnou depresi si musíme udělat čas.“
(11.6.1998)

Svoboda je o tom
být zavřený třeba v kleci, když se nám chce,
ale musíme mít od ní klíče!“
(21.6.1998)

Dobří lidé zrají jako víno
a jejich kvalita stoupá s věkem.
Často platí,
že to nejlepší víno bývá neotevřeno.
Dá se říct,
že i ti nejlepší lidé bývají často uzavřeni.
Rozdíl mezi lidmi a vínem je v tom,
že víno se samo nerozhoduje,
kdy a komu se otevře.“
(21.6.1998)

Vždy o jedno nám jde;
o ty druhé.“
(21.6.1998)

Nepotěší Slunce v noci.“
(21.6.1998)

Zákaz posiluje touhu.“
(21.6.1998)

Nejvíce toho stihneme máme-li málo času.“
(24.6.1998)

Kolikrát ke lži i pravda poslouží.“
(5.7.1998)

Pro druhé máme vždy jen tolik času,
kolik jim ho chceme věnovat.“
(24.7.1998)

Nesmrtelnými se můžeme stát
až po své smrti.
Bohužel jsou lidé,
kteří na sebe upozorní jen svou smrtí.“
(24.7.1998)

Pochopte už, že nevadí, že nechápete,
ale, že vadí, že chápat nechcete.“
(26.7.1998)

Nepochybně chybujeme,
když nepochybujeme,
ale chybně soudíme.“
(26.7.1998)

To dává sílu přežít všem,
kdo právem či neprávem
na čas jsi odsouzen,
bude to víra, bude to sen,
to vrátí nám svobodu,
prozatím v mysli jen.
Musíme věřit, musíme snít,
můžou nás zavřít, můžou nás zbít,
my budeme věřit, my budeme snít,
můžou nás zabít, my budeme žít.“
(26.7.1998)

Něco si pořádně přiblížíme, až s velkým odstupem.
Například dějiny.“
(26.7.1998)

Nepotkáme-li se s lidmi,
je to, to nejhorší co nás mohlo potkat.“
(26.7.1998)

Hlupák vidí hloupější,
moudrý vidí chytřejší.“
(26.7.1998)

Velikost myšlenky je v její ojedinělosti,
ale hodnota myšlenky je až v její realizaci.“
(26.7.1998)

Nadšení je velice nakažlivé,
bohužel i snadno vyléčitelné.“
(1.8.1998)

Poznání přináší svobodu,
ale mnohdy ji poznáme
až když jí ztratíme.“
(2.8.1998)

Nikdo není tolik sám,
jako ty sám.“
(2.8.1998)

Lepší nemít nežli ztratit.
Chtít a mít, je proč žít.“
(3o.9.1998)

Opravdu sám se cítím až mezi lidmi.“
(26.1o.1998)

Někdy musíme být daleko od lidí,
abychom k nim měli blíž.“
(12.3.1999)

Nejvíce žít umí umírající.“
(2.5.1999)

Většinou musíme dělat to
co po nás chtějí jiní,
abychom mohli dělat to
co chceme my.
Po jiných zase chceme, aby dělali to
co sami dělat nechceme.“
(6.5.1999)

Když máš cíl, cesta se vždy najde.“
(6.5.1999)

Dobrý vtip se stává virem, který léčí.“
(2o.5.1999)

Nikdy nehlasuj proti sobě, byl by to PAT.“
(11.7.1999)

Jenom hlupáci vidí v ostatních samé idioty.“
(25.8.1999)

Když chceš poznat sebe, musíš poznat lidi,
když chceš poznat lidi,
musíš poznat jejich kultury a víry,
když chceš poznat jejich kultury a víry,
musí oni poznat tebe,
když mají oni poznat tebe,
musíš mezi ně a nebe,
možná, že když poznají tebe,
lépe budou chápat sebe,
možná, že když poznají sebe,
pochopí i lépe nebe.“
(28.11.1999)

Kolikrát ze sebe musíme dělat hlupáky,
abychom se dozvěděli něco moudrého.“
(4.12.1999)

Investujte do vzpomínek,
paměť nemá inflaci.“
(9.2.2ooo)

Víra Tě spojuje,
odluka sbližuje,
samota skličuje,
alkohol opije,
nebožtík nežije,
o tom všem,
život je.“
(24.4.2ooo)


Změna múzy


Někdo chce nechat se svézt,
další chce nechat se vést.
Jiný chce nechat se svést,
kam až tohle může vést.
Někdy svezeš,
tím i vedeš,
třeba svedeš.“
(15.9.2ooo)

Život je, jak páternoster,
který jezdí nahoru i dolu.
Bohužel nikdy nevíme patro ani směr,
kterým se ubíráme.
Chceš-li vystoupit
jednej tedy rychle a rázně.
Tím pádem počítej i s pádem.“
(19.9.2ooo)

Když vyskočíš z posledního jedoucího vlaku,
tak to má asi pořádný důvod.
Pokračovat dál už musíš jinou cestou.
U některých lidí nám prostě stojí za to
měnit způsoby, ale i cíle našeho cestování.
Někdy ta zastávka může být novým domovem.“
(26.9.2ooo)

To bolestné teplo není v Pekle, ale v nás.“
(27.9.2ooo)

Neber si život jako diktát,
když už ti ho píše někdo jiný.“
(27.9.2ooo)

Kdybych tě neměl rád,
litoval bych sebe a ne tebe.“
(27.9.2ooo)

Nejvíce energie jsem ztratil na láskách,
které se nenaplnily.
Najdu-li ještě nějakou,
věnuji jí určitě té poslední.“
(28.9.2ooo)

Tvoje dobro je moje dobro.
Dobro je dobré jen pro dobré.“
(28.9.2ooo)

Neupřímnost je lež.“
(28.9.2ooo)

Když si myslíš, že jsi na dně,
cesta do Pekla se vždycky najde,
zvláště, když ti otevřou propadlo nejbližší.“
(28.9.2ooo)

Kdo si staví smysl života na blízkých lidech
tomu už se nechce žít, když ho zklamou.
V cizích lidech se nespleteš.
Odpouštím všem,
v kterých jsem se zklamal,
je to moje vina.“
(28.9.2ooo)

Erotika není v těle, ale v hlavě.“
(1.1o.2ooo)

Miluji ženy skrze jedinou.“
(11.1o.2ooo)

Hnoji můžou páchnout růže.“
(11.1o.2ooo)

Každý máme svojí pravdu, jde jen o to,
která je pro tu chvíli důležitější.
Stav se k věci ze všech stran
pro daný prostor a čas.
Je zbytečné prohlížet obraz zezadu,
kouli z ptačí perspektivy
a tečku ze stran.
Musíme znát měřítka a vědět co prohlížíme.
Obraz může být plastikou,
koule Zeměkoulí
a tečka mikrosvětem.“
(11.1o.2ooo)

Někdy má slovo dopad kladiva,
ale řízek s ním nenaklepeš.“
(11.1o.2ooo)

Kouzlo duše je v osobnosti,
kouzlo osobnosti je v očích,
kouzlo očí je v srdci,
kouzlo srdce je v lásce,
kouzlo lásky je v duši.“
(14.1o.2ooo)

Pustá je cesta bez poutníka,
děsné jsou noci bezesné,
prázdná je postel bez ženy,
smutný je život bez dětí,
teskný je osud mučedníka,
bez smyslu života na zemi.“
(15.1o.2ooo)

Touha je silou co vznese,
láska je všechno co chce se,
ztráta je bolest co srazí,
přítel je všechno co schází,
smrt blízkých je beznaděj,
smrt naše je konec jen.“
(15.1o.2ooo)

Vědomostmi se učíme,
bolestí zrajeme,
přátelstvím sklízíme,
láskou se množíme,
nenávistí ničíme,
válkou se zabíjíme,
myšlením lišíme.“
(18.1o.2ooo)

Bohatství si cení chudí,
zdraví si váží nemocní,
život prožívá umírající,
štěstím žijí zamilovaní.“
(19.1o.2ooo)

Mým tělem je moje duše.“
(28.1o.2ooo)

Odpustit můžeme jiným,
odpustit nám můžou jiní,
ale, jak odpustit sobě?“
(31.1o.2ooo)

Nechtějme vždy znát pravdu,
může to být náš osud.
Bylo by osvobozující znát den své smrti?“
(31.1o.2ooo)

Slunce nesvítí jen pro tebe.
Slunce někoho zahřeje
a jiné spálí.
Slunce nemá noc.
Slunce vidí i slepci.
Slunce je tak daleko,
že ho můžeme vidět
ještě po jeho zániku.
Slunce je život.“
(31.1o.2ooo)

I když se uvězníš sám,
můžou tě vysvobodit jiní.“
(1.11.2ooo)

Štěstí si vážíš více jsi-li na dně.
Bolest snášíš snadno jsi-li v žalu.“
(1.11.2ooo)

Šťastný smrt nechápe.“
(1.11.2ooo)

Ty nejsilnější pouta jsou
k rodině, přátelům, domovu a vlasti.
Láska jsou pouta svobody.
Lásku si neuvědomujeme,
lásku prožíváme,
láskou žijeme i umíráme.
Láska zraje,
ale pozor na předčasnou sklizeň.
Plodem lásky jsou děti.
K lásce je zapotřebí lásky.“
(1.11.2ooo)

Někdy musíme mít sakra důvod,
když překročíme všechny zákazy a sliby.
Láska a přitažlivost těmi důvody jsou.
Je třeba se za ně omlouvat nebo to trestat?“
(8.11.2ooo)

Povrchnost lidí není na povrchu jejich osobnosti,
ale hluboko v nich samých.“
(8.11.2ooo)

V krizových situacích nelžeme.“
(10.11.2ooo)

Jsi-li na dně nedělej radikální rozhodnutí,
protože nejsi dostatečně sebekritický,
myslíš jednostranně a nemáš patřičný odstup.“
(11.11.2ooo)

Za to, že žijeme i nežijeme
může vždy někdo jiný.“
(11.11.2ooo)

Co našel jsi dnes,
možná ztratil jsi včera.
Co ztratíš dnes,
možná, že zítra najdeš.
Co se nám znovu vrátí,
máme vždy raději.
Co nikdy nenajdeš,
je to co nikdy neztratíš.
Co, je i koho.“
(11.11.2ooo)

S pravdou, kterou očekáváme a které se bojíme
se vždy hůře vyrovnáme.“
(12.11.2ooo)

Promiňme raněným co koušou,
jsou šílení bolestí.“
(12.11.2ooo)

Přátelům dáváme tím, že je potřebujeme.“
(14.11.2ooo)

Za slova se neschováš,
slovy se prozradíš.
Písní se uvolníš i raduješ,
myšlenkou zaujmeš,
citem se otevřeš.
Vtipem se pobavíš i zasměješ,
lží zraníš a zabiješ.“
(15.11.2ooo)

Chceš-li měnit jiné, začni u sebe.“
(17.11.2ooo)

Když stůně duše měla by mít zdravé tělo.“
(17.11.2ooo)

Hodnota člověka neklesá,
když patří jeho srdce jinému.“
(17.11.2ooo)

Slouží srdce duši, nebo duše srdci?“
(17.11.2ooo)

Smrti se nebojí ten, kdo nemá komu umřít.“
(19.11.2ooo)

Podstatou přátelství je obětavost, důvěra a loajalita.“
(2o.11.2ooo)

Nikdy nechoď na hory, na moře, do pouště
a do hospody
se sobcem a člověkem, kterého neznáš.“
(2.12.2ooo)

Pravdu za sklenici neschováš;
je průhledná.“
(2.12.2ooo)

Kocovina z pití vyprchá,
morální kocovina nikdy.
Kocovina je vždy tvoje vina
a ne vína.“
(2.12.2ooo)

Zvědavost je slabost silných.
Slabý duchem to nechápe,
silný je zvědavý a chtěl by to pochopit,
moudrý to ví.“
(2.12.2ooo)

Nikdo mě nemůže potrestat víc
než samota a špatné svědomí.“
(2.12.2ooo)

Před deštěm se do rybníka neschováš.“
(2.12.2ooo)

Bolest potlačíš snadno, jinou větší.“
(2.12.2ooo)

Sny žijí z touhy, touha žije ze snu
a můžou zemřít současně.
Kdo se narodil dřív?
Touha nebo sen?“
(2.12.2ooo)

Když vyletí pták z klece, může se ještě vrátit.
Kulku ani slovo nikdy nevrátíš
a obojí může zabíjet.“
(2.12.2ooo)

Aby bylo dobře jedno zlo směň
minimálně za dvě dobra.“
(2.12.2ooo)

Hodnota lásky, ženy a přátelství
je v jejich neprodejnosti.
Přestože je to nejcennější co můžeme kdy mít,
mohou si to dopřát i ti nejchudší.“
(2.12.2ooo)

Dokud chceme naději živit v sobě,
nemůže nám ji nikdo vzít.“
(2.12.2ooo)

Zatímco ty o ní sníš,
jiní s ní můžou spát.“
(2.12.2ooo)

Nejvíce se kradou peníze a ženy.“
(2.12.2ooo)

Napřed si ukliď v hlavě, pak doma.“
(2.12.2ooo)

Má-li být jeden hoden druhého,
musí být hodnější než ti druzí.“
(2.12.2ooo)

Všechny cesty vedou k lásce.“
(2.12.2ooo)

Zdravit, děkovat, říkat ne a omlouvat se má hlasitě.“
(2.12.2ooo)

Pamatuj, že sám nejsi nic
a nebýt těch druhých
ani ty bys nebyl.“
(2.12.2ooo)

Nesamostatní svobodu nedocení.“
(3.12.2ooo)

Počítej v životě i s pravdou druhých.“
(3.12.2ooo)

Umění je to
co by neuměli ostatní, kterým to stojí za obdiv.
Umění je názor jiných pro nás krásný.
Ti, kdo umí umění zůstávají nesmrtelní.“
(3.12.2ooo)

Umět mluvit je i umět mlčet.“
(3.12.2ooo)

Anička je uměním genů svých rodičů
a mým výběrem z lidstva.“
(7.12.2ooo)

Jsou věci po kterých sice toužíte,
ale samotné pořízení vám radost neudělá.
Našel jsem tedy jediné uspokojení,
věnovat je blízkým.“
(7.12.2ooo)

Někdo si nechá zaplatit za to,
že bude neúplatný.“
(1o.12.2ooo)

Spíše se s tebou spojí lidé
jsi-li na druhé polokouli
než, když jsi doma.“
(1o.12.2ooo)

Prázdné srdce je plné smutku.“
(1o.12.2ooo)

Odlehčíš puse, zatížíš duši.“
(1o.12.2ooo)

Zvědavost je počátek vzdělání.“
(1o.12.2ooo)

Snadno vyhodím nějaké nepotřebné lidi
při úklidu v hlavě,
ale smutku po nich se nezbavím.“
(1o.12.2ooo)

Dojít můžeme pouze tam,
kam nám to dovolí jiní.“
(1o.12.2ooo)

Filozofa neuvězníš, pouze zavřeš.“
(1o.12.2ooo)

Nechápu, proč se někteří lidé modlí tam,
kde mohou činit.“
(16.12.2ooo)

Ještě na tom nejsem tak zle,
abych potřeboval psychiatra a kněze,
ale jsem ochotný kdykoli jim pomoci.“
(16.12.2ooo)

Dočasné je dobro na povel,
jako život kapra ve vaně na Štědrý den.“
(16.12.2ooo)

Je snadnější chtít být sám,
než chtít nebýt sám,
což vede k úvahám,
chtít nebýt.“
(16.12.2ooo)

Nikdy nezískáš přízeň všech.
Váhání vede k nerozhodnosti.
Nemáš-li na výběr vyber si vždy
morálnější cestu a bez ran.“
(16.12.2ooo)

Nikdo tě nenaučí samostatnosti,
jako samota.“
(16.12.2ooo)

Samoty tíseň je hrobníka píseň.“
(16.12.2ooo)

Bůh je dobrý pro ty, kdo ho chtějí mít.
Uznávám existenci těch lidí,
ale ne toho Boha.“
(16.12.2ooo)

Dáš-li něco ze sebe,
jiní jsou zas bez sebe.“
(16.12.2ooo)

Že to je ta pravá láska jsem si uvědomil,
když jsem zjistil, že bych pro ní zemřel,
za ní zemřel,
že jí miluji ač jsem nemilován
a dokážu se jí vzdát ve prospěch jiného.“
(17.12.2ooo)

Hodnotu kultury si uvědomí
a posoudí více ten, kdo jí sám tvoří.“
(17.12.2ooo)
Pro ženy není důležitý přesný čas,
ale vzhled hodinek.“
(18.12.2ooo)

Je důležitější dotýkat se srdce, než těla.“
(5.1.2oo1)

Nemá smysl omlouvat se za pošetilost v lásce.
Láska je upřímnost srdce.“
(6.1.2oo1)

Začínáš-li na něčem příliš lpět je nejvyšší čas
darovat to příteli nebo tomu,
komu tím uděláš radost.“
(7.1.2oo1)

Oběšence nezastřelíš.“
(7.1.2oo1)

Naději má pouze ten, kdo v ní věří.“
(9.1.2oo1)

Jizva na těle mění mysl,
jizva na duši mění srdce,
jizva na srdci mění život na smrt.“
(1o.1.2oo1)

Smutní býváme, ale nechceme.
Smutné je, když chceme být smutní
a nemusíme.“
(11.1.2oo1)

Pozor na dobré lidi,
rozdávají dobro, i když se to nehodí.
Špatným lidem dobro ubližuje.“
(11.1.2oo1)

Jistěže je jisté, že jisté je nejisté.“
(11.1.2oo1)

Ženy jsou, jak politici,
někdy myslí ne, jako ano.
Politiky i ženy si volíme a taky nevíme,
kdy jim máme věřit.“
(11.1.2oo1)

Proč pátrat po svém osudu,
stejně bychom ho chtěli změnit.“
(11.1.2oo1)

Když jsem do tebe
jsem bez sebe, když jsem bez tebe.
Ani nevíš, když vím, že nevíš,
že vím co nevíš.
Víš?“
(11.1.2oo1)

Nikdy neobhajuj svou pravdu před hlupákem.“
(11.1.2oo1)

Svou morálku a priority života si určuješ sám,
ale posuzují to jiní.“
(25.1.2oo1)

Naše vypočítavost z nás dělá nevypočitatelné.
Jde jen o to, nepřepočítat se,
to by nám to pěkně spočítali.“
(25.1.2oo1)

To, že jsem sám mi dochází tehdy,
když nikdo nestojí o můj volný čas.“
(25.1.2oo1)

Někdo vyjmenuje
spoustu důvodů proč to nešlo,
když je za tím pouze jeden,
že nechtěl.“
(25.1.2oo1)

Přátelství ti může nahradit lásku,
ale lásku nahradíš pouze láskou,
pakliže vůbec existuje.“
(25.1.2oo1)

Emoce potlačují spánek.“
(25.1.2oo1)

S láskou to bude podobné, jako s vírou,
kdo jí má, nemusí nic vysvětlovat,
prostě to tak je.“
(25.1.2oo1)

Při trávení volného času
dávám vždy přednost výběru lidí,
před způsobem a místem.“
(25.1.2oo1)

Ještě nejsem takový sobec,
abych chtěl konzumovat sám.
Ještě nejsem takový pokrytec,
abych se ke konzumaci nepřiznal.
Ještě nejsem takový světec,
abych proti tomu bojoval.“
(25.1.2oo1)

Jedině činy a ne slovem obhájíme svojí morálku,
je-li vůbec morální ji obhajovat.
Morálka je dobrovolný stav vyspělosti ducha.“
(25.1.2oo1)

Nikdy mě nepotěší to
co jsem mohl prožít s blízkými.“
(25.1.2oo1)

Někdy jsem tak líný, že se mi nechce už ani žít.“
(25.1.2oo1)

Pro někoho je samota trestem, pro jiného odměnou,
pro dalšího pokáním, nebo taky posláním,
někdo při ní rozjímá, jiný se jí bojí,
další při ní dospívá
a slabý při ní umírá.“
(25.1.2oo1)

Přítel se za tebe nemůže nikdy stydět,
tím by popřel svoji existenci.“
(25.1.2oo1)

Dobrý skutek se ti možná vrátí,
ale bolest vždycky.“
(25.1.2oo1)

Nechoď tam, kam nejsi zván.
Nevynucuj si pozvání, kde tě nechtějí.
Přemýšlej o tom, proč nejsi žádoucí.
Nikdy na to nezapomeň
a zapomeň na ty lidi.“
(25.1.2oo1)

Tím, že lidi rozpálíme doběla je ještě nezahřejeme u srdce.“
(25.1.2oo1)

Nejvíce si pamatujeme slova,
která bolí,
nejméně pochybujeme o slovech,
která nás chválí,
nejdříve zapomeneme slova,
kterým jsme nerozuměli.“
(25.1.2oo1)

Slib není odklad.“
(25.1.2oo1)

Lidé a drogy nemají tlačítko OFF.
Televize, počítače a mobily ANO.
Lidé mají pouze knoflík ON a STANDBY.“
(11.2.2oo1)

Pro zlé lidi není dobro jiných darem, ale samozřejmostí.
Dobrý člověk bývá dobrem jiných zaskočen.“
(11.2.2oo1)

Čísla nemůžou za to, že se nám nemusejí zdát.
Jsou jen výsledkem udaných hodnot.
Důležité je, zda je postup výpočtu správný.“
(11.2.2oo1)

Ovíněn jedině
sním o své nevině,
jen tedy při víně,
jak jinak jedině.
Jsem tedy nevinen.“
(11.2.2oo1)

Pravda vždy potěší toho,
kdo má na ní stejný názor.“
(11.2.2oo1)

Jít za svým snem,
je to snad jen,
jak prožít svůj den
v co přejeme si v něm.
Možná se sen splní,
možná nás jen vzbudí.
Naše dny nám dají
nové snění,
bez našich snů
se nám dny nenaplní.“
(12.2.2oo1)

Každý je především zodpovědný za sebe
a rodiče ještě za své děti.
Děti mají přicházet na svět vědomě.
Nemít je vůbec je nezodpovědné.“
(12.2.2oo1)

Cožpak se dá jít spát, když chce se nám milovat.
Cožpak se dá jít spát, když chce se nám hrát.
Cožpak se dá jít spát, když chce se nám flámovat.
Cožpak se dá jít spát, když mladí jsme.
Cožpak se dá jít spát, když chce se nám žít.
Cožpak se dá jít spát, když musíme umírat.“
(12.2.2oo1)

Děkuji vám všem za vaše náboženství,
už jsem si vybral.
Chtěl bych být POHANEM
a nestydím se za to.“
(15.2.2oo1)

Svátek bez oslavence je přežitek.“
(15.2.2oo1)

Člověk je jenom jeden z řady živočichů na této planetě.
Z našeho neobjektivního pohledu se nám může jevit,
jako nejdokonalejší a jediný vládce.
Žijeme zde příliš krátkou dobu, abych nevěřil,
že se lidstvo evolucí dopracuje k vyhynutí,
jako mnohé jiné druhy.“
(15.2.2oo1)

Byl bych s Tebou v Nebi,
budu s Tebou i v Pekle.“
(2o.2.2oo1)

Od vlastního psa kousnutí nebolí.“
(2o.2.2oo1)

Zrcadlo je odraz obrazu,
obraz je odraz skutečnosti,
skutečnost je odraz pravdy,
pravda je odraz faktu,
fakt je odraz vědy,
věda je odraz vzdělání,
vzdělání je odraz kultury,
kultura je odraz ducha,
duch je odraz inteligence,
inteligence je odraz osobnosti,
osobnost je odraz povahy,
povaha je odraz genů,
gen je odraz rodičů,
rodič je odraz života,
život je odraz náhody,
náhoda je odraz štěstí,
štěstí je odraz ojedinělosti,
ojedinělost je odraz menšiny,
menšina je odraz matematiky,
matematika je odraz řádu,
řád je odraz pravidla,
pravidlo je odraz dohody,
dohoda je odraz rozumu,
rozum je odraz evoluce,
evoluce je odraz vývoje,
vývoj je odraz prostředí,
prostředí je odraz místa,
místo je odraz času,
čas je odraz relativity,
relativita je odraz teorie,
teorie je odraz hypotézy,
hypotéza je odraz dedukce,
dedukce je odraz předpokladu,
předpoklad je odraz úsudku,
úsudek je odraz myšlení,
myšlení je odraz člověka,
člověk je odraz opice,
opice je odraz zvířete,
zvíře je odraz člověka.“
(24.2.2oo1)

Osobnost tě nenudí,
osobnost se nenudí,
osobnost se nenutí.“
(25.2.2oo1)

Ten, kdo je jiný, jak jiní
a liší se od jiných osob
je osobnost.“
(3.3.2oo1)

Když víš, že nejsi sám,
může být samota i posilující.“
(3.3.2oo1)

Genialita člověka je
v pochopení složitosti procesu
a zjednodušení nepochopitelného
pro nás prosté.“
(3.3.2oo1)

Vítězem je ten,
kdo se nechá porazit od druhého
pro jeho prospěch.“
(17.3.2oo1)

Na dva nočníky si zadek neposadíš.“
(26.3.2oo1)

Přehradu rychleji vypustíš než napustíš.“
(28.3.2oo1)

Ztratit živé je horší než jejich smrt.“
(29.3.2oo1)

Vždycky můžeme dělat něco pro to,
abychom nedělaly nic.“
(3.4.2oo1)

Člověka posuzuj podle vnitřku.
I vejce jsou všechny stejné
a pukavce poznáš až po otevření.“
(26.4.2oo1)

Když by šlo o mě nikdy se nenudím,
ale nudit tím ostatní?“
(26.4.2oo1)

Navrch veselost a uvnitř smutek,
pro ostatní bez problémů,
ale zatím jsem o děti ochuzen,
bez Boha a víry v něj
a přitom zdá se mi,
že život proběhl jen.“
(26.4.2oo1)

Hněv je pro silné, kteří nebyli dost silní,
aby byli pokorní.
Pokorní jsou ti co ví,
ale i ti co neví nic.“
(26.4.2oo1)

Většině chudých žen vyroste sebevědomí
na penězích svých partnerů
a chtějí být samostatné i nezávislé poté,
co se stanou závislé na penězích a blahobytu.“
(7.5.2oo1)

Jízdenku do PEKLA si každý kupuje sám.“
(8.5.2oo1)

Když už není někdo chytrý
měl by být alespoň bohatý.
Bohatý si chytrého ještě najme
a ten se může mít i dobře,
ale ti chytřejší zaměstnají ty hloupé
a zbohatnou.“
(3o.5.2oo1)

Pouta těch co spolu přežili PEKLO
jsou vždy silnější, než těch,
co byli spolu v NEBI.“
(17.6.2oo1)

Intelektuál je v životě bit víc než hlupák,
přestože ho nikdo nebije.“
(18.6.2oo1)

Ten, kdo lopatu vymyslí
udělá více práce než ten, který se jí drží.
Kdo lopatu vymyslí,
ten s ní nejspíš i umí a proto s ní nedělá.
Kdo s lopatou dělá myslí si obyčejně,
že jiní nedělají nic.
Kdyby však uměl něco jiného
nemusel by dělat s lopatou.“
(28.6.2oo1)

Současnost je tvoje budoucnost poučená historií minulosti.
Čili, pro zítřek jednej dnes,
aby ses měl, či naopak neměl tak, jako včera.“
(1.7.2oo1)

Pořád hledám někoho, kdo by věřil tomu co říkám,
ale nečekal na to, až to řeknu.“
(1.7.2oo1)

Slovo je příčinou některých činů,
ale naše činy jsou nad všechna slova.“
(1.7.2oo1)

Život je knihou, která se píše sama.
Životy prvních jsou popsány,
životy druhých jsou opsány,
životy mrtvých jsou dopsány.
Nečtěte pořád o životě jiných,
žijte svůj vlastní,
ať stojí zato číst ho jiným.“
(9.1o.2oo1)

Jen to co přežijete si prožijete.“
(9.1o.2oo1)

Někdo má moc a jiný má málo.
Malomocný má nemoc a jiný má moc.
Nemocí mocných je nemít moc.
Není málo, mít moc
a není málo, mít málo.
Není to moc?“
(11.1o.2oo1)

Všichni ta slova známe,
ale jen někteří je umí poskládat do smyslu věty,
které pak věříme pro její logiku,
jednoduchost a naší lítost,
že jsme na to nepřišli sami.“
(17.1o.2oo1)

Bojím se o sebe pro tebe.
Zde já Zdena.“
(23.1o.2oo1)

Odměnou žáka jsou vědomosti.
Odměnou učitele je, když se může učit od svého žáka.“
(23.1o.2oo1)

Velmi mě nervuje a ztrácí mou důvěru ten typ lidí
jejichž společným znakem je nespolehlivost,
protože se na ni u nich vždy spolehnout nedá.“
(26.1o.2oo1)

Někdo uvěří, když uslyší.
Někdo uvěří, když uvidí.
Někdo uvěří, když zažije.
Někdo uvěří, že Bůh je.
Někdo uvěří, že přežije, i když nežije.
Někdo uvěří, že nevěří.
Někdo uvěří všemu.“
(5.11.2oo1)

Některé věci uvidíme teprve tehdy,
když zavřeme oči.“
(5.11.2oo1)

Není novinou čili je staré,
že nové vzniká ze starého.“
(6.11.2oo1)

Jenom mít pro koho, jenom mít proč.
Jenom mít od všeho, jenom mít za co.
Jenom mít s kým, jenom mít za to.
Jenom mít za jediné, jenom mít na to.“
(6.11.2oo1)

Kde není stud, tam vládne pud.
Nikoho nesuď, za tím si nebuď.
Od toho ustup, ponech si odstup.
Což nejsi odsud, že nevíš,
že pud je všech osud?“
(6.11.2oo1)

K prázdné hlavě je lepší plná peněženka.
Pozor peníze nám hlavu nenaplní
jen hodně zatíží.“
(7.11.2oo1)

Němý říká hluchému, že mu zazpívá.
Ten povídá slepému;
Tak se na to podívej, jestli to nebude na playback.
Vše to slyší i vidí blázen a přemýšlí;
Mluvit můžeš i bez řeči,
slyšíš i co vidíš
a podvod poznáš, i když ho nevidíš.
Věř, že i blázen může být chytřejší než ty.“
(9.11.2oo1)

Narození a smrt si moc neuvědomujeme.
Svatbu má rád každý,
ale pohřeb snad jen generální dědic.“
(9.11.2oo1)

Když se směji JEDINÝ cítím se trapně,
ale můžu být BLÁZEN.
Když se směji SÁM cítím se okraden,
ale můžu být SAMOTÁŘ.
Když se směji VÁM cítím se šťastný,
ale můžu být BLÁZEN SAMOTÁŘ
co se směje JEDINĚ SÁM a VÁM.“
(9.11.2oo1)

O samotu se s lidmi nepodělíš.“
(9.11.2oo1)

Bídu a bohatství neschováš,
ale často se chudí a bohatí svým stavem chlubí.
Přitom ty nejchudší vidět nechceme
a o těch nejbohatších ani nevíme.“
(1o.11.2oo1)

Odrazem duše je ego.
Odrazem ega jsou jeho činy.
Odrazem činů je společnost.
Odrazem společnosti je prostředí.
Odrazem prostředí je naše duše.“
(11.11.2oo1)

Zbabělec je ten nejoddanější tvor.
Bohužel jenom svému strachu.“
(11.11.2oo1)

Všichni v tom žijeme, vidíme, ale nevíme,
jak směšní jsme a někdy i prozřeme,
když se dozvíme, jak se chováme,
myslíc si, že žijeme v nějaké nirváně,
to se pak divíme, ale i smějeme,
jak trapní jsme byli a budeme.“
(17.11.2oo1)

Básníkova síla je v duchu,
ale pochopí i sílu hole.
Primitiv se chopí raději hole,
ale báseň nepochopí.
Básnicky řečeno chápu,
že každý má svou sílu,
a hůl bych nad nimi nelámal.“
(17.11.2oo1)

Směšné je většinou až to,
když nám obraz našeho zrcadla života přehrají jiní.“
(17.11.2oo1)

Škoda, že ti mrtví co tu žijí s námi
a přežijí i nás si to nemůžou užít.“
(22.11.2oo1)

Někdy tě postaví na nohy chvíli si sednout.“
(22.11.2oo1)

Když NEVÍM JDU cestou, KTEROU ZNÁM.
Když ZNÁM JDU cestou, KTEROU NEZNÁM.
Když MUSÍM JDU cestou, KTEROU NECHCI.
Když NEMŮŽU JDU cestou, CO ZMŮŽU.
Když NECHCI NEJDU.“
(22.11.2oo1)

Dřina je lehká pro nezúčastněné.“
(22.11.2oo1)

To, co ti nesedí, za to nestojí.“
(22.11.2oo1)

Neposeda nepostojí.“
(22.11.2oo1)

Před čím se posadíš nemusí stát za to.“
(22.11.2oo1)

Kdo se za tebe postaví, za tím stůj.“
(22.11.2oo1)

Udělejme něco pro sebe tím,
že uděláme něco pro jiné.“
(23.11.2oo1)

Skromnost velikých je nad všemi malými.“
(3o.11.2oo1)

Blbost je viditelná až na hlupáky všem.
Umění je přístupné jen chytrým.
Hloupé umění je jen pro blbce.“
(3o.11.2oo1)

Je pochopitelné a pochopitelně chápu,
že pochopení pro jiné může být
pro jiné nepochopitelné.“
(3o.11.2oo1)

Těch co nic neví a neumí je většina,
ale většinou si všichni z nich myslí,
že ví a umí všechno.
Většinou jen ti, kdo skutečně ví,
i něco umí si myslí,
že nemůžou vědět všechno,
ale měli by vědět víc,
aby něco uměli.“
(3o.11.2oo1)

Někdo rád mluví o tom co zažil,
někdo rád mluví o tom co by rád prožil,
někdo rád mluví o tom co si vymýšlí,
někdo rád mluví o tom co slyšel,
někdo rád mluví o tom co viděl,
někdo rád mluví o ničem,
někdo rád mluví o všem.“
(1.12.2oo1)

Poslouchejte, jen tak budete někdo,
o kterých se slýchá a uvidíte,
že nám víc o sobě řeknete,
když si nevymyslíte nic z toho co prožijete
a nebudete mluvit o všem co zažijete.“
(1.12.2oo1)

Myslím,
že výmysl co nemá smysl,
ale zaujme mysl
není nesmysl.
Nemyslíte?“
(1.12.2oo1)

Vidím to tak,
že VIDĚT TO CO JE JINÝM před očima NEVIDITELNÉ
a viděné až po té co je viděli oči těch co měli vidiny
JE VIDITELNÝM UMĚNÍM.“
(1.12.2oo1)

Když chceš něco vydat bez peněz
musíš najít toho, kdo na tom bude chtít zbohatnout
nebo bohatého, který na tom nezchudne.“
(5.12.2oo1)

Největším zážitkem,
dobrodružstvím, romantikou, cestováním,
silákem, slabochem, štěstím, depresí
a hororem našeho ega
je fantazie jeho snů.“
(13.12.2oo1)

V našich snech je vše co jsme prožili,
čím bychom chtěli být,
čím se být bojíme
a co skutečně jsme.“
Věnováno Té,
která se pomalu stává
skutečností mých snů.
(13.12.2oo1)

Ať osvítí plamen všechny duše
co cítí oheň zažehnutý naším srdcem.“
(13.12.2oo1)

Paměť je mozaika střepů našich vzpomínek a zkušeností,
kterou si můžeme představit, jako vázu, která se nerozbije.
Váza, jako taková může představovat majetek,
který se dá rozbít na střepy.“
(13.12.2oo1)

Slova, která mají pro mě váhu:
Co si naložíš sám se ti nese lépe,
než to co ti naloží jiní.
To co odlehčíš jiným
je víc než to co by jsi unesl sám.“
(13.12.2oo1)

Život pochopíš lépe bez peněz
a peníze pochopíš lépe bohatý.
Chudý chápe, že na vše nemá
a bohatý nechápe,
že si vše nemůže koupit.“
(16.1.2oo2)

Bůh je placebo lidí,
které si berou nebo zdědí nemocní sami,
když nemohou, neumí nebo nechtějí vyřešit
svůj život samostatně.“
(16.1.2oo2)

Člověk by měl být tím čím chce být
až když někým je.
Někým je i tím, když nedělá jen to
co by být chtěl,
ale dělá hlavně to co umí.
To, že něco umí ho dělá tím čím je
a pak může být i tím
čím chce být.“
(16.1.2oo2)

Přitažlivost exotických dálek roste s jejich vzdáleností,
ale není přímo úměrná vůči všem,
protože dálky jsou většině vzdálené.
Někoho přitahují a jiným jsou blízké.“
(16.1.2oo2)

Předklonem si páteř nenarovnáš.“
(17.1.2oo2)

Buď klidný,
když někdo tvou práci nevidí a nechápe,
jeho lopata bude nedaleko.“
(17.1.2oo2)

Život je hrou herců pro herce.
Než začneš hrát koukni se jestli je pro koho.
Nejpravdivější role jsou ty,
které nehrajeme, ale ty, kterými jsme.
Bolest se zahrát dá, ale v bolesti si nezahraješ.
V životě se dá stále hrát, ale můžeme ho i prohrát.
Na smrt si nehraj,
stejně bys ji nezahrál pravdivě, protože ji nejde prožít.
Smrt je oponou života pro všechny.“
(17.1.2oo2)

Chceš zrychlit čas? Najdi si práci.
Chceš zpomalit čas? Udělej si bolest.
Chceš zabít čas? Nedělej nic.“
(2o.2.2oo2)

Když tvrdnou pěsti, tak měkne mozek.“
(2o.2.2oo2)

Není velký ten, kdo má malé srdce.“
(2o.2.2oo2)

Kolik už se prolilo krve
při prosazování mírumilovného náboženství.“
(2o.2.2oo2)

Průměrem mých průměrných zkušeností
a průměrnosti jsem dospěl k tomu,
že je velmi pravděpodobné a možné
u lidí průměrných, srovnávajících vše
podle průměrnosti svého osudu,
že neuvěří v nepravděpodobnosti zážitků jiných,
pravděpodobně pravdivých.
Pravděpodobně může být pravdou, že
i nepravděpodobně vypadající osud může být pravdou.
Život si vymýšlí daleko větší extrémy
než ty nejvyhlášenější lháři.
Přestože chápu, že i lháři mají svoji pravdu,
nechápu, i když je pochopitelné,
že někdy věříme více lháři
než nepochopitelnostem života.“
(2o.2.2oo2)

Slaboch by se měl bát nejvíc sebe.“
(2o.2.2oo2)

Poctivostí okradeš pouze sebe samého.“
(2o.2.2oo2)

Jen ti první neví co jsou fronty.“
(2o.2.2oo2)

Když jdeš dopředu,
tak koukej co zůstává za tebou.
Ať je to pro lidi a nejsou to lidi.“
(2o.2.2oo2)

Kdyby v dětství všichni věřili tomu, že kamna pálí,
tak se asi mnoho z nás nespálí, ale je dost možné,
že by kamna ještě nikdo nevynalezl.“
(2o.2.2oo2)

Nechce se mi ani věřit,
že někdo může jenom věřit.“
(2o.2.2oo2)

Duchovnost některých věřících bývá v předklonu.“
(2o.2.2oo2)

Dělám, že nic nedělám čímž dělám to
co bych dělat měl, ale nechci,
aby bylo vidět, že to dělám,
protože nedělat nic je někdy právě to
co se udělat dá.
(Některé události
se zdají být samozřejmé
dokud nezjistíme,
že k nim existuje scénář.)“
(3.3.2oo2)

Proč se droze oddat, když může si tě poddat,
snad jen ještě dodat,
že drogy podáním, stáváš se poddaným
a daní za tvou nezávislost zbude jen tvá závislost.
Když se staneš závislým na své nezávislosti
budeš závislým na své abstinenci.“
(3.3.2oo2)

Oči vidí jen to co jim dovolí hlava.
Některé oči vidí jen díky hlavám jiných.
Hlava někdy nechápe to co vidí oči.
To co někdy vidíme nemusí být to
co si myslíme, že to je.“
(4.3.2oo2)

Neštěstím drog je jejich nízká cena.
I když se za ně platí životem má na ně každý.
Naštěstí je život
pro většinu cennější než drogy.“
(4.3.2oo2)

Až pochopíš to,
že nemusíš mít vše co bys chtěl,
budeš mít víc než jsi kdy měl.“
(4.3.2oo2)

Topící se nesměje,
nekrade a nekleje,
nekouří a nesmilní,
nelže nám
a bývá pobožný.
Občas i on vady má,
někdy popere se
a začne pít vše
co se kolem dá.
Buďme tedy dochvilní,
když je výzva servilní.“
(4.3.2oo2)

Kdo má co říci obvykle mlčí,
protože poslouchá.
Kdo by mlčet měl, obvykle mluví,
protože neví, že neví.“
(7.3.2oo2)

Konfrontace autorského díla s vlastní fantazií
nás obohacuje.
Fantazie autorů, kteří dělají vše jen ne dílo
nás okrádá.“
(25.3.2oo2)

Kolem nás toho v životě proteče hodně,
ale jen to co stojí zato
nám zanechá v paměti hlubokou rýhu.
Děkuji těm,
kteří mi rytím brázd nedělají vrásky.“
(25.3.2oo2)

Čas je přesně definovaná míra
s velmi proměnlivou realitou našeho vnímání.
I když jsou všichni s časem na tom stejně,
jedni si myslí, že ho mají málo,
další tvrdí, že ho nemají vůbec,
někteří si myslí, že ho mají moc,
jiní jeho hodnoty neznají a nepotřebují,
ale většina je s ním nespokojená
a chtěla by jeho chod změnit.“
(25.3.2oo2)

Pořádek dělá z bordelářů slepce,
protože ho nevidí.
A když už si ho alespoň všimnou
připadá jim nepřirozený.“
(5.4.2oo2)

Na začátku býváme všichni stejně hloupí
a bylo by dobré se učit.
Učením získáme vzdělání,
které nám teprve ukáže naši hloupost.
Papír na vzdělání může získat i hlupák,
ale mívá však pouze hodnotu sběru.
To nejcennější jsou vědomosti učenců,
které bývají často zadarmo
jenom se musíme chtít učit.
Hlupák je spokojený, protože neví,
že je hlupákem.
Intelektuál by měl být
nespokojený se svým vzděláním
a pořád na něm pracovat.“
(2o.4.2oo2)

Cílem vzdělání není sbírání papírů,
které nám potvrzují vědomosti,
ale sbírání vědomostí,
které nám potvrzují vzdělání.“
(2o.4.2oo2)

Nediv se,
že je celý svět plný blbců,
když posuzuješ chytrost jiných
podle své hlouposti.“
(26.4.2oo2)

Zdá se, že i prázdná hlava má svou váhu,
proč by ji jinak lidé nechávali doma.“
(4.5.2oo2)

Za svým cílem jdi rovně a rovnou dopředu.
Ostatní ti možná budou šlapat na paty,
ale v cíli se ti budou klanět.
Těm co se drží pořád při zemi
je asi bližší plazení a podlézání.
Jejich jediná síla a rychlost je v gravitaci,
jakou dokáží být rychle
z předklonu na kolenou.“
(25.5.2oo2)

Je výhodnější sbírat díla těch
co bývají na bankovkách než bankovky takové.
Ovšem, že se dá začít i těmi bankovkami,
za něž si pak koupíme ta díla.“
(25.5.2oo2)

Kolikrát i hlupák dostane dobrý nápad,
ale většinou si ho všimnou a ocení jiní.“
(13.7.2oo2)

Když nevidíš život jiných,
nemusí se ti ten tvůj zdát nudný.“
(21.7.2oo2)

Snaž se jedině o jediné,
aby všechna tvoje díla
jenom jedinečná byla,
aby jiným jedno nebylo,
že už tu nejsi
a, že se nestane,
aby jen jediné
co po tobě jednou zůstane
jiným jenom jedno bylo,
jako bylo tohle dílo.“
(25.9.2oo2)

Musíme se ještě hodně učit,
abychom to měli koho učit.“
(26.9.2oo2)

Většinou se nám nechce
dělat co se po nás chce,
i když po nás chtějí nedělat nic.
My chceme dělat jen
to co chceme dělat my
což je většinou jen to,
že nechceme dělat nic.“
(26.9.2oo2)

Napřed musíš jít a lidí se vyptávat
na vše co potřebuješ znát,
aby ses pak mohl znovu ptát
co, že za kolik a jak?
Své znalosti o nové poznatky si doplnit,
to celé ještě zabalit i zprůměrnit
a víš co mohlo by se dít,
kde, jak a co, že tě to bude stát?
Tedy snad.“
(26.9.2oo2)

Někdo nám udělá cenu tak nízkou,
aby nám pak mohl draze půjčit.“
(24.1o.2oo2)

Prasata žerou vše co se jim hodí,
ale žrala by i lidi.
Lidi žerou i prasata, ale žere je to
co se na ně hodí.
Prase se ušpiní zvenku,
od hnoje v kterém se válí.
Lidi jsou špinavý uvnitř,
od hnoje co hází na jiné.
Prasata jsou čistší, než špína
zdánlivě čistých lidí.“
(21.11.2oo2)

Když posloucháš jenom sebe
neuslyšíš nikdy hlasy těch
co tě slyšet nechtějí.“
(21.11.2oo2)

Co děláš za sebe, dělat musíš sám.
Co děláš pro jiné, dělat musíš chtít.
Co děláš za jiné, můžeš si zato sám.“
(13.12.2oo2)

Kdo chápe mou hlavu
může mít i mé tělo.
Kdo má mé tělo
nemusí mít klíče od mého srdce.
Kdo má mé srdce
má i mou duši.“
(13.12.2oo2)

I když žiješ podle sebe
dotkne se to jiných.“
(23.12.2oo2)

Když dobře spíš kvalitně bdíš.“
(23.12.2oo2)

Nahlížej na svět i očima jiných.
To co vidíš ty nemusí být stejné,
jak tě vidí jiní.“
(23.12.2oo2)

Na ostatní se z patra nedívej,
když nevíš, kdo je nad tebou.
Odstup ještě není nadhled.“
(23.12.2oo2)

Když se tělo nehýbá duše mu cestuje.“
(23.12.2oo2)

Neutlačuj slabší můžou být chytřejší než ty.
Chytrost zničíš silou, sílou chytrost nezískáš.“
(23.12.2oo2)

Zbytečně se nezdob krása je v myšlení.“
(23.12.2oo2)

Hloupost vidíš hned
chytrost, když se projeví.“
(23.12.2oo2)

Dělej věci podle sebe a nenapodobuj jiné.
Když je co, lidé to rádi napodobí.“
(23.12.2oo2)

Odpočívej a najdi si chvilku pro sebe
ostatní si odpočinou od tebe.“
(23.12.2oo2)

Mějte rádi zvířata a snažte se,
ať se za nás nestydí,
vždyť jsme jedni z nich.“
(23.12.2oo2)

Lidé se rádi schovávají za jiné,
aby nebyli tak na očích
místo toho, aby byli viditelní,
tím co umí a postavili se za jiné.“
(13.1.2oo3)

Jen ti bez ducha se posmívají duchovnu
a myslí si,
že to co nechápou je hloupé a bláznivé.“
(16.1.2oo3)

Kdyby měla slepice mozek a duši
neviděla by v zrní jen potravu,
ale setbu pro pole s budoucí sklizní.
Možná by nebyla jen potravou v mysli
těch co na ní myslí jen kvůli žrádlu,
ale partnerem ducha i potravou mysli
a možná by změnila to
co si o slepici dnes všichni myslí.
Myslím, že duch predátora nás dostal
na vrchol potravního řetězce tím,
že máme city a že nám to myslí,
že umíme sežrat jiné dřív,
než oni by sežrali nás,
ale dnes jsme dál a víme zas,
že nemusíme požírat jiné
a zrní teď jíme.
Nesmějte se slepicím,
vždyť můžou v duchu skládat básně
a s námi nemluvit třeba jen z bázně.
Vím, že není to duchovní,
ale vážně, je to vážné.“
(16.1.2oo3)

I když neposedím rád si poležím.“
(3.2.2oo3)

Slabší se schovají za silné,
silní se postaví za sebe.“
(23.4.2oo3)

Másla na hlavě tě předklon nezbaví.“
(2.5.2oo3)

Osobně vím o sobě,
že o tobě vím,
i když bdím i spím
a snad to bude tím,
že sním co s tím, co smím
a, že vím, že spíš spím
jen s tím s kým bdím,
sním a smím.
Co s tím víš jen ty spíš.
Víš?“
(2.1o.2oo3)

Umění těch co se nemění
je změnit ty druhé.“
(16.4.2oo4)

Snad v jednom jsou lidi stejní,
že jsou všichni jiní.
Jsou, ale jiní mezi nimi
co nechtějí být, jako jiní.“
(16.11.2oo3)

Buď svůj, neschovávej se za jiné
a ostatní budou chtít být jako ty.“
(16.4.2oo4)

Psát o banalitách pochopitelných všem
je o ničem.
Psát o nepochopitelném pro všechny
je už problémem.
Psát o problémech všech jde jen těm co vědí,
jak věci složité zjednodušit všem.“
(16.4.2oo4)

Nejsilnější budeš,
když přemůžeš sám sebe.“
(22.4.2oo4)

Ustoupit jiným je méně
než ustoupit sobě.“
(24.4.2oo4)

Je možné,
že někteří nechápou o čem píšu,
ale jistě vědí, jak jsem to myslel
a rádi mi to vysvětlí, abych to pochopil.“
(1.5.2oo4)

Ó jak rádi děláme pro druhé hlavně to,
co je dobré pro nás.“
(1.5.2oo4)

Většinou ti co neumí nic
mají školu na to, aby dokázali vysvětlit
těm samoukům bez škol co to už někam dotáhli,
že to vlastně neumí.“
(1.5.2oo4)

Na školu bych přijal toho,
kdo už něco dokázal v tom co chce studovat,
protože už prokázal, že má nadání,
nejspíš ho to baví
a tak u toho možná i vydrží.
Navíc bude umět posoudit to,
co by se mu mohlo hodit.
Většinou, ale studují ti co to pak dělat nebudou,
nebo ti co to nikdy nebudou umět
a začnou to učit ty
co to nebudou nikdy potřebovat.“
(1.5.2oo4)

Každý víme, jak se to dělat nemělo,
když vidíme, jak to dopadlo,
ale nikdo nevíme, jak by to dopadlo,
když bychom to udělali tak,
jak se mělo.“
(2.5.2oo4)

Co děláš nemusí být vidět,
ale mělo by to něco říci jiným.
Co ti říkají jiní bys měl i vidět,
abys věděl co s tím dělat.
Co říkáš by mělo stát jiným
za vidění a následování.“
(2.5.2oo4)

Minulost byla souhrnem historií evoluce,
náhod a lidských chyb z neznalosti,
ale také možná i souhrnem osudů a zázraků.
Přítomnost je souhrnem minulostí evoluce,
náhody, lidských snů a chyb z nápravy historie,
ale také možná i souhrnem osudů a zázraků.
Budoucnost bude souhrnem vývoje evoluce,
náhody a lidských chyb techniky,
ale také možná i souhrnem osudů a zázraků.
Lidstvo je možná chybou evoluce,
nebo zázrakem náhody, ale také je možné,
že souhrn minulosti, přítomnosti a budoucnosti
je osudem.“
(9.1.2oo5)

Když si zvykneš na Peklo,
tak ti v Nebi bude zima.
Když si zvykneš na Nebe,
tak tě Peklo spálí.“
(9.1.2oo5)

Chytří to mají v životě těžší,
protože hlupáky nezatěžuje prázdná hlava.“
(12.1.2oo5)

Nabídni chudým slevu
a začnou utrácet víc jak bohatí.
Přidej k slevě něco zdarma
a lakomci budou vykupovat
i předražené ležáky.“
(6.2.2oo5)

Nejlepší cestou života je život na cestě.“
(14.3.2oo5)

Nejvíce by chtěli létat ti co se drží při zemi.
Naopak ti co stále létají se rádi po ní projdou.“
(11.5.2oo5)

Obraz našeho svědomí ukáže
velikost naší morálky.“
(10.6.2oo5)

Úspěch většiny žen je dán
jejich krásou;
úspěch většiny mužů je dán
jejich hlavou.
Motivem většiny úspěšných žen
jsou peníze;
motivem většiny úspěšných mužů
jsou krásné ženy.
Kdyby nebylo možné krásu koupit
a úspěch měřit penězi,
bylo by možná více úspěšných
a svobodných žen,
které by si pak třeba chtěli kupovat
krásné muže,
kteří by začali více investovat
do fitcenter
než do vzdělání.“
(11.6.2oo5)

Podstata tajemství mnohdy převyšuje jeho obsah.
Jít za svým snem je lepší než si ho splnit.
Ať je vám tajemstvím
co bylo původním obsahem tohoto snění.“
(10.8.2oo5)

Není hrdinstvím dělat to co musíme.“
(15.9.2oo5)

Není vlastně komplimentem to,
že se zdáme jiným jednoduchý tím,
když jim komplikujeme život naším
pro ně složitým chováním?“
(3.4.2oo6)

Když vidíš to co jiní nevidí a zviditelníš to,
najde se spousta slepců co to bude kritizovat.“
(3.4.2oo6)

Celý život něco hledám.
Ve školce ze zvědavosti,
ve škole z povinnosti,
na vojně z donucení,
posléze, že je to in,
pak ze zábavy,
později za peníze,
dále ze zvyku
a případné závislosti.
Momentálně hledám pořád dál,
přestože si už nevzpomínám proč
a protože nevím
jestli jsem to
už našel.“
(3.4.2oo6)

Optimista je šťastný, protože ještě věří,
že to může být lepší.
Pesimista je nešťastný, protože už ví,
že to bude horší.“
(4.4.2oo6)

Těm co mají prázdnou hlavu se žije lehce,
ale jiným jí zatíží.“
(4.4.2oo6)

Někdo věří v Boha a jeho Nebe,
protože se bojí Pekla.“
(8.4.2oo6)

Dnes je hloupost realitní a lidi se v ní vidí.
Zvolí si svého hlupáka,
který se stává slavný tím,
že sebevědomě předvádí v přímém přenosu,
že nic neumí.
Organizátoři vydělají,
hlupáci to platí,
ten nejpopulárnější zbohatne
a stane se
celebritou nul.“
(2o.4.2oo6)

Prázdnou hlavu za makeup neschováš,
ale zvýrazníš.“
(2o.4.2oo6)

Tetování a piercing ozdobí pouze osobnost.
Z těch ostatních dělá primitivy,
kteří se tím označkují, aby nebylo pochyb.“
(2o.4.2oo6)

Když něco umíš je velmi pravděpodobné,
že se ti začnou nabízet i ti co neumí nic,
aby tě podpořili ve své realizaci.“
(2o.4.2oo6)

Abych nepsal to co jiní nečtu citáty těch slavných,
alespoň nemám dojmu, že vše už bylo řečeno
a vše co takhle pojmu v citaci svých dojmů
je textem prvotním.“
(2.12.2oo6)

Počítače a jiné věci můžou patřit i sloužit jiným,
hlavně ať lidé jsou sami sebou
a neslouží těm věcem
ani jiným lidem.
(2.12.2oo6)

Je lepší být svůj pro jiné,
než hrát sebe podle jiných.“
(2.12.2oo6)

Neberte osobně co je mi osobní,
je to spíš osobně obecně o sobě.
Dnes už má každý blog,
i když ne osobní,
osobou zůstane
i ten kdo je povrchní.“
(3.12.2oo6)

Humor vyvolává smích,
který je nakažlivý a způsobuje závislost,
která by se neměla léčit, ale šířit.“
(9.12.2oo6)

Když někde postavíš plot,
můžeš ho ještě přelézt.
Když lidé postaví mezi sebe zeď
je nepřekonatelná, i když je pomyslná.
(15.12.2oo6)

Sdílená minulost ještě není zárukou
společné budoucnosti.“
(15.12.2oo6)

Co vidí mé oko si uloží má hlava,
co vidí má hlava si uloží můj fotoaparát,
co z toho vidíte vy a co uložíte si do své hlavy
je mojí odměnou.
(31.1.2oo7)

Kdo se bojí, ten do lesa nechodí.
Kdo do lesa chodí, ten se o něj bojí.
Kdo se o lesy nebojí, ten o ně přijde.
Máme se bát o lesy nebo lesy nás?
Lesy krásné, lesy naše,
budou taky jednou vaše?
(4.2.2oo7) 
 
Je horší ztratit ducha než najít duchy.“
(5.2.2oo7)

Jen ten co projde Peklem
si bude vážit Nebe.
Někomu zas může
Nebe připadat studené
a tak se rád ohřeje v Pekle.
Každý chce něco jiné, ale jen ten,
kdo pozná cesty obě ví co chce.“
(22.6.2oo7)

Nebuďte jako jiní,
buďte sami sebou
jenom tak budete jiní.
(22.6.2oo7)

Mýlit se pro sebe je přijatelné,
mýlit se v jiných je bolestivé,
mýlit se z blbosti je hloupé, ale nejčastější,
mýlit se vědomě by mělo být trestné
a mýlit se nikdy je zcestné."
(1.7.2oo7)

Každý kluk běhá za děvčaty,
než ho některé doběhne."
(11.2.2o1o)

Někdo pěstuje tělo,
aby ostatní viděli co umí jeho svaly.
Někdo pěstuje ducha,
aby ostatní viděli co neumí jejich hlavy."
(25.4.2o1o)

Svět je tak malý,
jak velké sny o něm máme."
(1o.12.2o1o)

Smrt a ejakulaci nezastavíš."
(3.1.2o12)

Je lepší protančit se životem,
než si věčně šlapat po štěstí."
(1o.5.2o12)

Když mi vezmete
cestování, chilli, sladké, teplo, humor a vzpomínky,
tak nemám proč žít.
Když mám to všechno, ale chybí mi láska,
tak není žít pro koho."
(25.5.2o12)

Jsem šťastnější s čutorou v poušti přikrytý hvězdami,
než zavřený v globálním vězení hotelového baroka
s bazénem plným vody."
(25.5.2o12)

Kdybych měnil tebe podle sebe,
co by asi zbylo ze mne pro tebe.
Nechám si tě radši svou,
budeš možná dříve mou."
(28.5.2o12)
I dokonalá těla nás časem omrzí.
Když má druhá strana něco v hlavě,
máme to čím zpracovat,
tak máme stále co obdivovat."
(3o.5.2o12)

Ženy se nemají dobývat,
ženy se mají milovat."
(2.8.2o12)

Nikdy nelituji nocí, které jsem probděl se ženou,
ale ani těch bezesných, kdy snil jsem o té své.
Lituji nocí, které jsem prospal bez lásky."
(8.8.2o12)

Když chceš slyšet lichotky,
tak tě pravda urazí.“
(18.8.2o12)

Kdo nikdy nechtěl udělat něco pro jiné,
tomu bude scházet nejvíc,
když to jiní pro něj přestanou dělat.“
(18.8.2o12)

Žít pro někoho, je mi darem,
žít pro sebe bez jiných, je mi trestem,
žít s vysněnou, je mi vírou,
žít s někým, je mi odměnou.“
(18.8.2o12)

Prý, že tu máme ekonomickou krizi.
Proč neinvestovat do citů?
Citovou investici si může dovolit každý.
City nemají inflaci.
Přestože se s city nedá obchodovat,
je to ten nejjistější příjem.
U citů nemusíme vést účetnictví.
City se nemusí danit.
Neinvestujte své city tam, kde čekáte zisk,
ale tam, koho chcete obohatit.
City se nemusí jen investovat,
city se dají i věnovat
a přesto tím můžeme získat.
Kdo nemá své city vůči nikomu,
ten je opravdu v krizi.“
(18.8.2o12)

To co je dobré pro všechny,
je v podstatě průměrné.
To co je dobré pro chytré,
je vyjímečné.
To co je dobré pouze pro nás je,
buď hloupé, nebo geniální.“
(18.8.2o12)

Kdo bývá kůlem v plotě bojí se vystoupit z řady
a nikdy se nepostaví do čela.
Kdo přežil u kůlu smrti
začíná konečně žít.“
(18.8.2o12)

Naše konání zrychlíme tím,
že zpomalíme svojí mysl.“
(18.8.2o12)

Je snadné pobavit hloupé,
ale zaujmout ty chytré můžeme jen tehdy
jsme-li alespoň na jejich úrovni.
Chytrý pobaví i hlupáka
a blbec se zabaví i sám.“
(18.8.2o12)

Proč bych tě chtěl měnit
abys byla podle norem,
když si mi spíš vzorem.
Změním spíš já sebe,
abych ti byl příkladem.“
(18.8.2o12)

Když budeš svá, budeš i má."
(27.8.2o12)

Když máš duši dobrodruha nezastaví tě ani nepřítomnost cesty
a prošlapeš si svojí,
po které pak budou chodit jiní,
kteří ti ani si nevěří.“
(12.7.2o13)

Pokračování příště 

Tento absorbér citu, lásky, bolesti, smutku a samoty
byl původně věnován Alence a Aničce
bez kterých bych nic z toho nenapsal.
Teď bych to rád věnoval ještě i těm,
kterým to něco řekne
a nelitují času ztraceného čtením.


DE OMNIBUS
DUBITANDUM EST
(O všem je třeba pochybovat)

VANITAS VANITATUM
ET OMNIA VANITAS
(Marnost nad marnost - vše je marnost)

DUM LOQUIMUR,
FUGIT IRREPARABILE TEMPUS
(Zatímco mluvíme, prchá nenávratně čas)

CARPERE VEL NOLI NOSTRA
VEL EDE TUA
(Buď moje netrhej nebo spíše vydej ty svoje)

Sám své verše nevydáváš, mé však tupíš hrubě,
buď nám ukaž co ty umíš, či dej pokoj hubě!“
Marciál

AMATA, NOBIS
QUANTUM AMABITUR NULLA
(Jak námi nebude milována žádná)

Předchozí texty podléhají autorskému právu
a nelze je publikovat ani komerčně využívat
bez vědomí, souhlasu a citace autora.
Děkuji

© Janek (Zdeněk Janeček) 
Okomentovat